Aktuelt

Norgesmøllene er med i FUTURE-PROOF!

Norgesmøllene har siden 1866 jobbet med kornbaserte produkter. I over 150 år har selskapet bearbeidet korn og utviklet nye produkter knyttet til dette. Med ny produktutvikling og et stadig større marked, blir verdikjeden enda mer kompleks som øker behovet for og fokuset på ens egen påvirkningskraft.

Les artikkel

H-Vinduet Magnor AS er med i FUTURE-PROOF!

H-Vinduet Magnor AS utvikler og produserer vedlikeholdsfrie dører og vinduer. Dør- og vindusprodusenten signerer FUTURE-PROOF plakaten for å understreke viktigheten av menneskerettighetsarbeid og for å bli enda bedre rustet til arbeidet med egne aktsomhetsvurderinger gjennom erfaringsutveksling med andre virksomheter i nettverket.

Les artikkel

Aksdal i Muren er med i FUTURE-PROOF!

Aksdal i Muren er en av Bergens eldste handelsbedrifter. Med røtter tilbake til 1883, holder klesbutikken til i historiske lokaler i Bergen sentrum og drives i dag av femte generasjon Aksdal. Selskapet leverer regntøy og ytterklær nasjonalt og internasjonalt. Overbevist om at ulike former for samarbeid er nøkkelen for å heve standarden, velger Aksdal i Muren å være en del av FUTURE-PROOF nettverket.

Les artikkel

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er med i FUTURE-PROOF!

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri – fellesnevneren er omsorg for mennesker. Med mottoet «Kompetanse med hjertevarme», forplikter stiftelsen seg til å vise nestekjærlighet og respekt for den enkeltes personlighet og integritet gjennom engasjement, inkluderende fellesskap, fokus på miljø og kamp for rettferdighet.

Les artikkel