Grieg Gruppen signerer FUTURE-PROOF plakaten

07.04.2022

Grieg Gruppen har siden start hatt en viktig rolle i FUTURE-PROOF sin styringsgruppe. Som en stor global aktør med sterke maritime bånd har de et viktig ansvar i møte med menneskerettighetene. Nå signerer de FUTURE-PROOF plakaten.

«Som en global aktør har vi et ansvar for å sørge for at vår virksomhet opererer i tråd med menneskerettighetene. Vi signerer denne plakaten fordi vi ønsker å være bevisst og ta vårt ansvar,» sier Elisabeth Grieg, Styreleder Grieg Maturitas.

For Grieg er det å signere en slik plakat helt opplagt, og er «den enkle delen av oppgaven».

«Den viktigste jobben er den vi gjør hver dag for å sørge for at våre selskaper opererer i tråd med menneskerettighetene og i møte med andre virksomheter og lands myndigheter,» Elisabeth Grieg, Styreleder Grieg Maturitas.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Plikt til å ivareta og fremme menneskerettighetene

Grieg Gruppen stammer fra en lang maritim tradisjon, og drives i dag av 4. og 5. generasjons Grieg. Med sin 138 års lange historie har de en sterk kobling til havet. Gruppen opererer i dag globalt og har over 1600 ansatte. Deres kjerneverdier «solid, proud, open, committed» går hånd i hånd med solid forankring av FNs bærekraftsmål. Med deres sterke kobling til havet, ser de et ekstra ansvar for å ta vare på disse ressursene, også fra et sosialt perspektiv.

«Å respektere menneskerettighetene er helt grunnleggende skal vi komme videre i bærekraftsarbeidet. Og for å få det til, er samarbeid nøkkelen» sier Grieg.

Som en stor global aktør kommer Grieg Gruppen tett på land og virksomheter som tradisjonelt har hatt, og fremdeles har store menneskerettighetsutfordringer.

«Vi ser på det som vår plikt til å bidra til å redusere brudd på menneskerettigheter i næringslivet, og samtidig sikre bevissthet i hele vår organisasjon på konsekvensene av å ikke gjøre det. Vi kan ikke endre verden på egenhånd, men vi kan bruke vår posisjon til å gjøre det bedre for de samfunnene vi opererer i,» poengterer hun.

Utfordringer i globale verdikjeder

Leverandørkjeder som er uoversiktlige gjør arbeidet med menneskerettigheter spesielt utfordrende. Når man opererer i globale industrier er risikoen, og følgelig arbeidets kompleksitet, både høy og uoversiktlig. Lav lønn som bidrar til fattigdom blant arbeidstakere, overdreven arbeidstid, utrygge arbeidsforhold, moderne slaveri og tvangsarbeid, trakassering og overgrep er dokumenterte risikoer som oppstår på ulike stadier i globale verdikjeder og operasjoner.

«Å få oversikt over slike menneskerettighetsbrudd er svært krevende, ikke minst utfordrende å slå ned på når bruddene er vanskelig å få øye på. Det er derfor samarbeid med andre industrier, myndigheter og organisasjoner er så viktig,» sier Grieg.

Hun poengterer også viktigheten av åpenhet i dette arbeidet. «Vi må være åpne om hvordan vi jobber, også når vi ikke har vært gode nok. Uten åpenhet kan vi heller ikke gjøre noe med de utfordringene vi møter.»  

Grieg Gruppen som viktig ressurs for FUTURE-PROOF

Grieg Gruppen har siden start hatt en viktig rolle i FUTURE-PROOF sin styringsgruppe gjennom Grieg Maritime Group, representert av Eli K. Vassenden, VP Shared Services Grieg Star. Styringsgruppens viktigste oppgave er å sikre at FUTURE-PROOF som initiativ svarer til behovene næringslivet har i deres menneskerettighetsarbeid.

«Styringsgruppen sin innsats inn i FUTURE-PROOF er noe vi er ytterst takknemlige for. Det er mye takket være deres engasjement og innsats at vi har fått dette initiativet ut i livet» sier Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen Næringsråd.

«Det er fint å se det store engasjementet Grieg Gruppen har for menneskerettighetene, og at dette har en tydelig og bred forankring,» sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder Raftostiftelsen.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten