FUTURE-PROOF Plakaten

Vi står sammen for menneskerettigheter.

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Hva får man ved å signere?

Ved å signere plakaten får man ta del i erfaringsdelingsgrupper sammen med andre aktører som har signert plakaten. Ved signering får aktørene selv komme med ønsker og behov for gruppene. Grupper settes sammen etter beste evne i henhold til ønsker. Gruppene ledes og organiseres av FUTURE-PROOF.

Hver aktør kan stille med én representant som deltar i en slik erfaringsdelingsgruppe. Aktøren velger selv hvem de anser som en passende representant, for eksempel bærekraftsansvarlig.

Det blir også organisert aktiviteter basert på tilsluttede aktørers behov, kun åpne for aktører som har signert plakaten.

Plakaten signeres på ledelsesnivå av Raftostiftelsen, Bergen Næringsråd, og den aktuelle aktør. Den vil gjøres tilgjengelig på både norsk og engelsk. Tilsluttede aktører får tilsendt signert plakat de kan bruke i egne lokaler og kanaler.

Hva sier plakaten?

Plakaten har en to-delt forpliktelse:

1. "Gjennom å dele egen kunnskap og erfaringer bidrar vi inn i FUTURE-PROOF, der utfordringer luftes, drøftes, og løses i fellesskap."

2. "Vi tar vårt felles ansvar for å respektere menneskerettighetene på alvor. Det gjør vi ved å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)."

Hva forventes?

Det forventes først og fremst at den tilsluttede aktøren offentlig stiller seg bak plakatens innhold. Dette vil bl.a. synliggjøres i FUTURE-PROOF sine kanaler. Det forventes et ønske om å delta i erfaringsdelingsgrupper og andre aktiviteter i regi av FUTURE-PROOF. For å sikre stabilitet i erfaringsdelingsgruppene forventes det at valgte representant deltar for en lengre periode. Det forventes også at den tilsluttede aktøren aktivt deltar inn i FUTURE-PROOF gjennom å dele av egen kunnskap, erfaringer, og utfordringer. Tilsluttede aktører forventes å ta en ambassadørrolle overfor FUTURE-PROOF.

Det forventes ikke at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid. Det forventes heller ikke at plakatens innhold allerede er på plass, men at man aktivt jobber for å komme dit.

Det handler ikke om hvor vi står i dag, men hvor vi sammen skal stå i morgen.

Hvordan signere?

For å signere plakaten, ta kontakt med Prosjektkoordinator FUTURE-PROOF.

Hvem har signert?

Les mer om de som har signert plakaten