Vi hjelper næringslivet å ta menneskerettsansvar

Bergen Næringsråd og Raftostiftelsens samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter

FUTURE-PROOF-plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Disse har signert

Les om vårt nettverk