Frydenbø Group signerer FUTURE-PROOF plakaten

08.03.2022

Nylig lanserte FUTURE-PROOF sin tilslutningsform, FUTURE-PROOF plakaten. Plakatens formål er å samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om felles utfordringer. Frydenbø Group er nå første selskap ut til å slutte seg til plakaten.

«At menneskerettigheter blir fulgt er svært viktig for oss, å få dette på agendaen er noe vi setter svært høyt,» Knut Herman Gjøvaag, Konsernsjef og eier i Frydenbø Group.

Fokus på menneskerettigheter

Frydenbø Group er et familieeid konsern som tar vare på sine tradisjonelle røtter som et Bergensbasert selskap, samtidig som de tenker globalt. Deres kjernevirksomhet i dag består av fem virksomhetsområder: Bil, Marine, Eiendom, Industri og NXT. Som et fundament i konsernet ligger kjerneverdiene entusiastisk, ærlig, og ansvarlig.

Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten ønsker de å sette fokus på menneskerettigheter, både internt og eksternt. «Vi vil vise at vi tar menneskerettigheter på alvor og at vi ser viktigheten av et anstendig arbeidsliv», Marianne Ryan, Innkjøpsdirektør i Frydenbø Group.

Ansvarlighet i bunn

Bærekraft, samfunnsansvar, og anstendig arbeidsliv har i flere år vært en viktig del av Frydenbø sitt arbeid, hvor blant annet krav til leverandører er en viktig bærebjelke.

«Det er viktig at vi gjør vår del av arbeidet som kreves,» sier Gjøvaag.

Men menneskerettighetsarbeidet er komplekst. Mangel på innsyn og informasjon om faktiske forhold er noe av de store utfordringene i møtet med komplekse leverandørkjeder. Frydenbø håper deres krav til leverandører kan bidra til at hvert ledd i leverandørkjedene også ser behovet for å se på sin egen virksomhet og egen leverandørkjede.

Åpenhetsloven skaper behov for samarbeid

Den kommende Åpenhetsloven pålegger store og mellomstore virksomheter plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger, og plikt til å gi informasjon. For Ryan, er muligheten for sparring om gode og effektive prosesser for aktsomhetsvurderinger et klart behov i møtet med denne loven. Hun håper samarbeidet i FUTURE-PROOF skal gjøre utfordringene enklere å møte, og at man klarer å svare raskere på problematikken.

«FUTURE-PROOF gir muligheten til erfaringsdeling, kompetanseheving, og diskusjon rundt hvordan man best skal gjøre den jobben Åpenhetsloven nå krever», sier Ryan.

Nå oppfordrer de også andre virksomheter til å slutte seg til FUTURE-PROOF.

«Dess flere som står sammen, dess sterkere står vi», Knut Herman Gjøvaag, Konsernsjef og eier i Frydenbø Group.

FUTURE-PROOF er åpent for alle

FUTURE-PROOF ønsker å skape et forum der vanskelige problemstillinger, utfordringer, og dilemma kan luftes, drøftes, og løses i fellesskap. Å slutte seg til plakaten er et viktig steg inn i dette fellesskapet.

«Sentralt i FUTURE-PROOF plakaten er en underliggende forpliktelse, samtidig som den ikke forventer at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid,» sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder Raftostiftelsen.

Plakaten er åpen for alle bedrifter å slutte seg til, og flere aktører viser nå stor interesse for plakaten og mulighetene som ligger i FUTURE-PROOF.

«Vi er veldig glade for at Frydenbø ønsker å ta del i FUTURE-PROOF fellesskapet. Nå håper vi enda flere vil bli med å stå sammen for menneskerettighetene» sier Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen Næringsråd.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten