Fana Sparebank signerer FUTURE-PROOF plakaten

04.05.2022

Fana Sparebank er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet i Bergensregionen. Som en bank med stort engasjement for bærekraft og menneskerettigheter signerer de nå FUTURE-PROOF plakaten.

«Det er utrolig viktig for oss å sette fokus på menneskerettigheter. Å signere plakaten er en tydelig forpliktelse vi ønsker å ta,» sier Lisbet K. Nærø, administrerende direktør, Fana Sparebank.

Hun håper enda flere nå blir inspirert til å slutte seg til FUTURE-PROOF plakaten.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Bærekraft i front

Fana Sparebank er en godt etablert bank i Bergensregionen, med stort fokus på samfunnsansvar og bærekraftstiltak. De er også en aktiv bidragsyter til lokalmiljøet med støtte til både næringsliv, organisasjoner, og ildsjeler. Fana Sparebank stiller seg i rekken blant de som tørr å gå i front, både gjennom UN Global Compact, Principles for Responsible Banking, og nå FUTURE-PROOF plakaten.

«Det er viktig for oss å fremme at alle bærekraftsmålene er viktige, og at menneskerettighetene utgjør hele kjernen i disse,» Lisbet K. Nærø, administrerende direktør, Fana Sparebank.

Et bærekraftig skifte fordrer nemlig at bærekraft sees på i sin helhet, hvor klimautfordringer og menneskerettigheter er tett knyttet sammen. «Klimaendringene rammer sterkt de områdene i verden som allerede står ovenfor utfordringer knyttet til fattigdom, da de er dårligst stilt til å håndtere endringene,» sier Karianne Johnsen Landa, Trainee Bærekraft, Fana Sparebank.

Forståelse for egen risiko

Menneskerettighetsarbeidet er komplekst og utfordrende. «Utfordringen ligger i å få oversikt, og å ta tak i de riktige problemene,» sier Nærø. For Fana Sparebank er kundekontakt, oppfølging, og kunnskapsbygging viktige elementer inn i dette arbeidet. «Menneskerettighetsbrudd er veldig sammensatte problem det er vanskelig å ta tak i,» sier Landa.

Risiko ligger ikke bare i tradisjonelle verdikjeder og vanlig drift. Gjennom nye renovasjonsprosjekter er de nå også bevisst på deres eksponering mot risiko i byggeprosjekter. «Derfor er det viktig at vi går ut og setter søkelys på problematikken, og slik bidrar til en endring i verdikjedene også hos våre samarbeidspartnere,» sier Landa.

«Det er ikke all risiko vi kan fjerne, men vi kan forstå den bedre,» Karianne Johnsen Landa, Trainee Bærekraft, Fana Sparebank.

Med rom for de vanskelige historiene

Nærø stiller seg svært positiv til mulighetene som ligger i FUTURE-PROOF som en samarbeidsplattform. «Det som er så fint med dette initiativet er at vi får dele og jobbe sammen om utfordringene. Dette er ikke en konkurranse, her står vi sammen,» poengterer hun. Hun håper at FUTURE-PRROF fellesskapet vil gi en trygghet der flest mulig også tørr å dele de vanskelige historiene.

«Det er nettopp en slik kultur vi ønsker å fremme i FUTURE-PROOF. En kultur for å dele vanskelige situasjoner man står i, for å sammen kunne diskutere disse. Det å dele av egne utfordringer er et tegn på at man arbeider seriøst med problemene,» sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder Raftostiftelsen.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten