PwC blir med i FUTURE-PROOF!

F.v. Johannes Magnus fra Bergen Næringsråd, samt Markus Ødegård og Hallvard Aarø fra PwC

PwC er blant verdens aller største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere som leverer profesjonelle tjenester til ulike typer virksomheter. Med verdier som sentrerer seg rundt samarbeid og engasjement for ansatte, partnere og samfunnet, er selskapet opptatt av å stadig forbedre seg. Nå blir PwC med i FUTURE-PROOF for å bidra med sin kompetanse og lære av andre virksomheters menneskerettighetsarbeid i en tverrfaglig arena.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Da vi først hørte om FUTURE-PROOF, tenkte vi at dette må vi være med på. Dette stemmer så godt overens med verdiene til PwC og med det arbeidet vi selv gjør på aktsomhetsvurderinger internt og sammen med kunder på åpenhetsloven, forteller Markus Ødegård. Han jobber som advokat hos PwC i Bergen, og er ansvarlig for PwCs aktivitet inn i nettverket.

Menneskerettigheter på agendaen i PwC

PwCs arbeid med aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og ut mot leverandører er i en kontinuerlig prosess, basert på veiledningene fra OECD og det rammeverket som anbefales der.

For oss i PwC er det viktig å vise at vi støtter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og derfor ønsker vi å være en del av FUTURE-PROOF-nettverket. Vi har stort tro på samarbeid på tvers, og mener dette er en veldig god samarbeidsarena, hvor vi kan bidra med vår kompetanse og samtidig lære av andre. Nettverket er veldig bra for erfaringsdeling, inspirasjon og læring, som vi videre vil ta med oss inn i egen virksomhet og ut mot våre forretningsforbindelser, forteller Hallvard Aarø, leder for PwC Region Vest.

Leder for PwC i Region Vest, Hallvard Aarø (t.h.) signerte plakaten på vegne av PwC Bergen.

"PwC er en stor aktør og vi er svært bevisst vårt samfunnsansvar og vår rolle. Vi bidrar inn i nettverket med vår kompetanse og våre mennesker med ønske og mål om å gjøre en forskjell inn i arbeidet mot en bedre verden"

- Hallvard Aarø, Leder for PwC i Region Vest

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten