NorEngros KJ Brusdal signerer FUTURE-PROOF plakaten

25.05.2022

Som forbruksvaregrossist ønsker NorEngros KJ Brusdal å gå i front på bærekraft. Nå har de signert FUTURE-PROOF plakaten.

NorEngros er Norges største forbruksvaregrossist, og har mange store nasjonale og internasjonale innkjøpsavtaler for de ulike varene de tilbyr.

- Med det kjenner vi et ansvar for å motvirke brudd på menneskerettighetene blant annet i kraft av vår innkjøpsmakt, påvirke kjedens produsenter og leverandører til å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), sier Ruth Brusdal, daglig leder NorEngros KJ Brusdal.

- Ved å signere plakaten mener vi at vår påvirkningskraft styrkes i kraft av fellesskapet, gir oss økt kunnskap og en drøftingsarena for eventuelle utfordringer. Vi er også veldig bevisst på at vi er en stor arbeidsplass i Arna, og har tilsvarende søkelys på våre lokale samarbeidspartnere, interessenter og omgivelser, sier Sissel Brusdal Solhaug, markeds- og kommunikasjonssjef NorEngros KJ Brusdal.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Veien mot et ansvarlig forbruk

Norengros KJ Brusdal er en familieeid bedrift med historie tilbake til 1988. Da startet Karl Johan Brusdal Norpapp Emballasjesenter. I 1994 fusjonerte selskapet med Norengros AS, og selger i dag alt innen forbruksvarer til bedrifter innen de fleste næringer. Fra kontor- og datarekvisita, emballasje, tørk og renholds rekvisita - til medisinske forbruksvarer og utstyr, kontormøbler og interiør.

For Norengros KJ Brusdal er det helt naturlig å skulle være i front på bærekraft.

- Vi som forbruksvaregrossist selger dessverre det som en gang skal bli avfall, og har derfor et særskilt ansvar for å følge våre varer fra «vugge til grav» og hjelpe våre kunder til å ta riktige valg. Vi erkjenner at vi har en viktig oppgave i vår bransje, og ønsker å ta denne pilotrollen for nettopp å løfte fokus og kunnskap om bransjens verdikjede og ansvaret rundt menneskerettigheter, sier Brusdal.

Som en familieeid bedrift har de alltid vært opptatt av menneskene de omgir seg med. Både egne ansatte og andre i verdikjeden. Likestilling, inkluderende arbeidsliv og lokalt samfunnsansvar er en del av selskapets DNA. Dette vises også igjen i verdiene til selskapet: Trygghet, Respekt, Engasjert, Modig og Bærekraftig.

- «Man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv». Derfor ser vi på det som en plikt til å bidra til en bærekraftig verden der vi kan, Sissel Brusdal Solhaug, markeds- og kommunikasjonssjef NorEngros KJ Brusdal.

- Dette oppfatter vi også er viktig for motivasjonen til våre ansatte både privat og i arbeid, sier Brusdal.

Det er kjedekontoret deres som i hovedsak utfører undersøkelser bakover i leverandørleddet. Noe av det som sjekkes er hvilke land produktene blir produsert i, og hvilke styresett og arbeidsrettigheter som råder i de forskjellige landene.

- En av våre største utfordringer er geografisk avstand mellom oss og mange av våre viktigste produsenter. I tillegg handler vi ikke alltid direkte hos produsent, men via leverandører. Dette gjør at det blir mange aktører og ofte uoversiktlig eierskap. Vi finner det svært ressurskrevende å stå i dette arbeidet alene, sier Solhaug.

- Vi berømmer dette initiativet fra Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd. Menneskerettigheter er et komplekst og til dels uoversiktlig landskap å navigere i, og for oss vil det være svært lærerikt å delta i dette forumet. Vi ser veldig frem til å utveksle erfaring og lærdom fra andre selskap som opererer også i andre bransjer enn oss selv, avslutter Brusdal.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten