Sekkingstad signerer FUTURE-PROOF plakaten

01.06.2022

Sekkingstad er en sentral internasjonal aktør innen sjømatbransjen. De vil være en positiv bidragsyter for en bærekraftig utvikling av både bransjen, og internasjonal handel som en helhet. Nå signerer de FUTURE-PROOF plakaten.

«Vi har lang erfaring med handel til ulike kulturer og styresett. Vårt mål med å signere FUTURE-PROOF plakaten er å bidra til enda bedre systemer for handel, og ikke minst å få lære av andre som møter lignende utfordringer i arbeidet sitt,» sier Even Hopland, Konsernsjef Sekkingstad.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Ønske om å bidra positivt i møte med lokalsamfunn

Sekkingstad er en familiebedrift, som med sine snart 100 år har en lang historie og sterke røtter innen sjømatbransjen. Gruppen driver med både handel, slakt, og videreforedling av laks og ørret. De har kunder i 62 land spredt over hele verden, med salg av alt fra hel sløyet laks til høyforedlede produkter til restaurant og retail. Som en del av deres verdigrunnlag ligger både dyrevelferd, redusert miljøpåvirkning, og bærekraft.

For Sekkingstad er ESG et av deres satsingsområder. De ser stort potensial i laks som matvare med lavest fotavtrykk, og ønsker her å gå i front for å realisere dette potensialet. Samtidig er de en internasjonal aktør med fotavtrykk også innen sosial bærekraft. Denne posisjonen har økt deres bevissthet om lokalsamfunnene som finnes over hele verden.

«Vi vil være en positiv bidragsyter til å løfte de lokalsamfunn vi kommer i kontakt med ved hjelp av fair handel, trygge arbeidsplasser og rene bidrag til prosjekter,» sier Hopland.

Veien mot ansvarlig internasjonal handel

En sentral utfordring Hopland ser i bransjen, er samspillet mellom menneskerettigheter og handel med kunder i utsatte områder.

«En ting er hva som er lovlig å gjøre, noe annet er hva som er etisk og moralsk riktig. Sosial bærekraft og menneskerettigheter innebærer en rekke dilemma det har stor verdi å få diskutere sammen med andre,» Even Hopland, Konsernsjef Sekkingstad.

Han tror at noe av løsningen kan finnes ved å se på handel i ordnede former, løfte frem problemstillingene ved forhandlinger om handelsavtaler, samt å unngå handel med aktører som ikke driver sin forretning i tråd med grunnleggende verdier. Samtidig understreker han at internasjonal handel og samarbeid er noe de ser som grunnleggende positivt.

«Utfordringen ligger i det å finne balansen i dette. Vi håper og tror at FUTURE-PROOF samarbeidet kan gi oss enda mer ballast for å være en bidragsyter, og sammen finne hvordan internasjonal handel kan ha en enda mer positiv innvirkning,» poengterer han.

Samhandlingen med ulike kulturer og områder med andre holdninger til grunnleggende rettigheter, er noe Hopland både ser som en utfordring og en mulighet. «Det gir oss noen etiske dilemma, men samtidig muligheter for å sende viktige impulser til andre på hvordan vi driver vår forretning.»

«Vi ser frem til å diskutere, og sammen finne gode løsninger. Felles tilnærming til utfordringene vi møter er nødvendig. En og en er mulighetene våre mer begrenset,» avslutter Hopland.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten