Aksdal i Muren er med i FUTURE-PROOF!

F.v. Maren Nordgreen (Raftostiftelsen), Kristin Aksdal og Synnøve Aksdal (begge fra Aksdal i Muren) og Johannes Magnus (Bergen Næringsråd).

Aksdal i Muren er en av Bergens eldste handelsbedrifter. Med røtter tilbake til 1883, holder klesbutikken til i historiske lokaler i Bergen sentrum og drives i dag av femte generasjon Aksdal. Selskapet leverer regntøy og ytterklær nasjonalt og internasjonalt. Familiebedriften navigerer seg gjennom utfordringene i tekstilindustrien via tette samarbeid med leverandørene sine. Overbevist om at ulike former for samarbeid er nøkkelen for å heve standarden, ønsker Aksdal i Muren å være en del av FUTURE-PROOF nettverket.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Aksdal i Muren er opptatt av å levere kvalitetsprodukter som er produsert gjennom gode betingelser. I en bransje som er kjent for store utfordringer knyttet til produksjon i lavkostland, er selskapet opptatt av å ha tette samarbeid med leverandører som har fokus på aktsomhetsvurderinger i produksjonen. – Med få leverandører, tettere samarbeid og fokus på langsiktighet, ønsker vi å bidra til å heve levestandard og muligheter for den enkelte i den globale leverandørkjeden, sier Synnøve Aksdal, daglig leder og styreleder hos Aksdal i Muren.

Oppfølgning av leverandører er en utfordring generelt, og spesielt for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i tekstilbransjen. Aksdal i Muren har tett samarbeid med sine leverandører om aktsomhetsvurderinger og oppfølging av underleverandører, som inkluderer daglig kommunikasjon og jevnlige fabrikkbesøker både før og under produksjon. Langvarige og gode forhold med fabrikkene er viktige faktorer for å kunne samarbeide om gode arbeidsforhold.

Samarbeid gir muligheter

Klesbutikken har stort fokus på bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, ettersom det er nødvendig å finne bedre løsninger for en mer miljøvennlig produksjon med mindre klimagassutslipp i tekstilbransjen. Store utslipp kan øke risikoen for ekstremvær og naturkatastrofer, som er skadelig for både miljø og mennesker. Aksdal i Muren ønsker å bruke alle tilgjengelige verktøy for å påvirke produksjonsprosessen i en positiv retning. Selskapet har derfor fokus på å ha en ansvarlig innkjøpspraksis i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Selv som SMB erfarer selskapet å ha påvirkningskraft gjennom innkjøpsmakten, grunnet få leverandører og tette samarbeid. Likevel – det er utfordrende å holde god og forsvarlig oversikt over produksjonsprosessene i tekstilbransjen. Aksdal i Muren er derfor positiv til at næringslivet samles om å få bedre oversikt i verdikjeden som følge av åpenhetsloven: - Mer innsikt vil skape større muligheter for forbedring, forklarer Kristin Aksdal, medeier og salgs- og markedssjef hos Aksdal i Muren.

Aksdal mener FUTURE-PROOF er et viktig bidrag for å nettopp samle næringslivet. – Næringslivet har et stort behov for å drøfte – på tvers av bransjer – samfunnsansvaret vi har for en bærekraftig og konkurransedyktig fremtid, avslutter Synnøve Aksdal.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten