Harris signerer FUTURE-PROOF plakaten

10.06.2022

Harris Advokatfirma har en viktig rolle i arbeidet med menneskerettigheter, både som stor aktør i sin bransje, og som kunnskapsformidler. Som første aktør ut blant advokat- og rådgivningsselskapene signerer de nå FUTURE-PROOF plakaten.

«Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten ønsker vi tydelig å vise vår forpliktelse til å ta menneskerettigheter og bærekraft på alvor. Både ovenfor våre ansatte, men også ovenfor våre klienter og samarbeidspartnere,» sier Olav Pedersen, Managing Partner, Harris.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

En bærekraftig bærebjelke

Harris Advokatfirma er et fullskala advokatfirma med kontorer i Bergen, Norheimsund, Førde, Os og Høyanger. De er Vestlandets største advokatfirma, og har i dag spisskompetanse innenfor de fleste juridiske disipliner. Det er viktig for dem å gi klienter godt juridisk forankrede råd som også hensyntar det strategiske elementet, og stiller seg derfor bak slagordet «Er det lov? - Er det lurt?».

Bærekraft er et viktig tema for Harris. Som selskap er de miljøfyrtårnsertifisert og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer. «Det er sentralt for oss at vår bedrift og våre råd bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi har stor tro på at de bedrifter som lykkes fremover tenker bærekraft i alle ledd,» sier Pedersen.

Men bærekraft handler om mer enn bare klima og miljø. «Menneskerettigheter er en bærebjelke i bærekraftsarbeidet, og skal vi lykkes må vi samarbeide,» sier han og poengterer:

«I arbeidet for menneskerettigheter er vi alle samarbeidspartnere, ikke konkurrenter. Alle kan bidra. Vi må ta tak i dette arbeidet nå, og kunnskap er nøkkelen til suksess.»

Menneskerettigheter i «ryggmargen»

For advokater ligger menneskerettighetene sentralt i bunn. «Menneskerettigheter er noe jurister har med seg fra studiet og har i ryggmargen,» sier Pedersen. Han ser en advokat og rådgivningsbransje som generelt er god på samfunnsansvar. Likevel er det en vei å gå også her.

«Vi har fremdeles et forbedringspotensial blant annet når det gjelder mangfold i bransjen. Det er for eksempel for lite variasjon i kjønn, etnisitet og kulturbakgrunn», poengterer han.

For Harris er etikk og samfunnsansvar høyt på agendaen, og de viser aktivt engasjement gjennom bl.a. deltakelse i samfunnsdebatten, Miljøfyrtårnsertifisering, ulike pro-bono saker og samarbeid med initiativ som Dale Oen Experience. FUTURE-PROOF plakaten er med på å støtte opp om et slikt engasjement.

«Som ledende advokatfirma på Vestlandet har vi en unik mulighet til å påvirke våre klienter og samarbeidspartnere i rett retning innen menneskerettighetsarbeidet,» sier Pedersen.

Sammen er vi sterkere

Menneskerettigheter er et område med skrikende behov for kompetanse, bl.a. i møte med Åpenhetsloven. Her er samarbeid og erfaringsdeling viktige nøkkelpunkter.

«Som advokater har vi en unik posisjon med kunnskap til bl.a. ESG og åpenhetsloven. Med vår erfaring fra ulike bransjer ønsker vi å bidra til at forumets medlemmer får hjelp til å finne rett retning i disse problemstillingene,» sier Pedersen.

Nå oppfordrer de også andre advokat og konsulentselskaper i Bergen til å signere plakaten.

«Ingen av oss kan alene gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Sammen gjør vi næringslivet sterkere,» avslutter Pedersen.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten