Odfjell signerer FUTURE-PROOF plakaten

01.07.2022

Odfjell er et av verdens største selskap innen frakt og lagring av kjemikalier, med sterke internasjonale bånd. Med stort engasjement for bærekraft og menneskerettigheter signerer de FUTURE-PROOF plakaten.

- I Odfjell har vi alltid vært opptatt av grunnleggende menneskerettigheter knyttet til vår virksomhet. Vi har etablert klare policyer og retningslinjer for vårt arbeid for å ivareta sikkerhet, helse og rettigheter for våre medarbeidere, men også som forventninger til våre samarbeidspartnere. Vi støtter klart prinsippene og ambisjonene i plakaten, sier Harald Fotland, CEO Odfjell SE.

- Som en global virksomhet i Bergen, tror vi at vi kan bidra med vår erfaring og lære av andre, slik at vi i fellesskap kan bli enda bedre i arbeidet for å oppnå FNs bærekraftsmål. Future-Proof er en god samarbeidsplattform for gjensidig læring og utvikling, sier Øistein Jensen, Chief Sustainability Officer Odfjell SE.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Veien mot ansvarlig shipping

Odfjell er et av verdens største selskap innen frakt og lagring av kjemikalier, med en historie som strekker seg tilbake til 1914. De opererer en flåte på ca. 90 tankskip som opererer over hele verden. Selskapet har kontorer i 14 forskjellige land i tillegg til å være deleier i terminaler både i USA, Belgia og Korea.

Bærekraft er avgjørende for Odfjell, og handler om å ta et langsiktig og helhetlig perspektiv.

- Det handler om de beslutningene vi tar i dag, som vi skal leve med i mange år fremover. Det er derfor avgjørende at vi kan balansere hensyn til lønnsomhet, mennesker og miljø lokalt og globalt, sier Jensen og legger til:

- For oss handler sosial bærekraft om sikkerhet, helse og grunnleggende rettigheter for mennesker. Det handler ikke bare om å redusere risiko, men også om muligheter knyttet til tilgang til talent, utvikle mennesker, mangfold og samhandling.

Som en global aktør med et stort ansvar, er det avgjørende å klare navigere i utfordringene og problemstillingene arbeidet med menneskerettigheter medfører.

- Det er viktig for oss å forstå kulturforskjeller i vår bransje, og at vi som en global aktør kan bidra der vi kan, for at menneskerettigheter blir ivaretatt både direkte og indirekte. I en internasjonal setting møter vi andre utfordringer enn i Norge. Vi har et ansvar for å stille forventninger til våre samarbeidspartnere globalt, sier Jensen og poengterer viktigheten av bransjesamarbeid inn i dette arbeidet.

I hjertet av virksomheten til Odfjell ligger arbeidet med sikkerhet.

- Våre skip opererer 24/7/365 i all slags vær og med last som kan være farlig både for mennesker og natur. Det er en grunnleggende menneskerett å ha en trygg arbeidsplass. Sikkerhet er derfor ekstremt viktig, og noe vi jobber med hele tiden, sier Jensen.

Odfjell jobber i dag tett med sine partnere om risikovurderinger, og setter krav til etterlevelse av menneskerettighetene ved at leverandører må signere deres prinsipper om ivaretakelse av menneskerettighetene. I dette arbeidet er de opptatt av områder spesielt utsatt for menneskerettighetsbrudd, hvor de aktivt jobber med å velge ut og stille krav til sine leverandører.

- En utfordring er selvsagt hvor langt ut i leverandørkjeden vi skal gå, samt at det er utfordringer knyttet til kulturforskjeller. Nedstengningen som kom som følge av pandemien har også skapt utfordringer. Det satte våre sjøfolk under et enormt press, der nasjonenes regler har bidratt til brudd på grunnleggende rettigheter for en arbeidsgruppe. Sjøfolkene er våre helter, sier Jensen.

- Vi tror at vi har mye erfaring og kompetanse vi kan dele med andre. Men vi tror også at vi kan lære fra andre bransjer om hvilke utfordringer de møter og hvordan de har løst dette. FUTURE-PROOF vil kunne gi oss ny innsikt, slik at vi kan forbedre vårt arbeide i Odfjell, avslutter Fotland.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten