DOF Group signerer FUTURE-PROOF plakaten

04.04.2022

DOF har lenge vært en viktig stemme i å belyse utfordringene mange møter i arbeidet med menneskerettigheter. Helt fra starten har de utgjort en stor ressurs i FUTURE-PROOF sin styringsgruppe. Nå går de inn i rekken blant de første til å signere FUTURE-PROOF plakaten.

«Dette er en plakat vi er veldig stolte av å stille oss bak og få vise frem hos oss,» Stig Clementsen, Chief Sustainability Officer, DOF Group.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Respekt for menneskeverd og felles miljø

DOF er en global leverandør av marine og subsea tjenester til energisektoren. Selskapets over 3800 medarbeidere i alle verdensdeler er høyt kompetente og styrt av et verdisett bygget på bærekraft og respekt for menneskeverd og vårt felles miljø.

Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten ønsker de å ta et tydelig standpunkt om hva DOF står for. Clementsen løfter og frem den bevisstgjøringen en slik plakat bidrar til i organisasjonen. «Plakaten blir et synlig bevis på hva vi står for som organisasjon, og har stor administrerende verdi,» sier han.

Menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål har vært viktig for DOF i å etablere en forståelse for hva menneskerettighetene faktisk handler om, og for å bygge opp de riktige verdiene i organisasjonen. «Arbeidet med FNs bærekraftsmål har gitt forståelse for menneskerettighetenes sentrale rolle i å nå disse målene,» sier Clementsen. «Denne koblingen er noe alle må være bevisst på.»

Arbeidet med menneskerettigheter er komplekst. «Menneskerettigheter er ikke svart-hvitt. Man møter mange uforutsette problemstillinger på veien,» sier Clementsen. I sitt arbeid med menneskerettigheter har DOF jobbet mye med dilemmaer, og ser viktigheten av kunnskap for å møte utfordringene.

«En del av utfordringene man møter er vanskelige, og kan være tøffe å snakke om. Mange som blir berørt av menneskerettighetsbrudd står i svært sårbare situasjoner som kan være tøffe for oss å forstå,» Stig Clementsen, Chief Sustainability Officer, DOF Group.

Positive til Åpenhetsloven

I utarbeidelsen av Åpenhetsloven var DOF en av høringsinstansene som fikk komme med tilbakemeldinger på lovforslaget. De ser positivt på at loven nå trer i kraft. «Vi har forholdt oss til lignende forventninger og regelverk som loven krever lenge allerede, og opplever derfor at vi er forberedt,» sier Clementsen. Han håper at loven skal bidra til en normalisering av informasjonsinnhenting og det å dele dokumentasjon på faktiske forhold.

«Når man etterspør informasjon eller dokumentasjon fra leverandører hender det at dette møtes med spørsmål om hvorfor man etterspør slik informasjon, at dette oppleves som ekstraarbeid. Loven vil kunne være med å justere disse forventningene,» poengterer han.

Samarbeid i et trygt miljø

Clementsen ser stor verdi i det å nå få samarbeide med andre om tematikken. «Vi har opplevd å være blant de som går først i sporet. Dette arbeidet handler om å løfte sammen,» sier Clementsen. «Spesielt når man møter utfordringer er det å få jobbe sammen med andre, i et miljø der man trygt kan snakke om vanskelige temaer, svært fruktbart.»

Stein-Håkon Halmøy, Global BMS Advisor, DOF Subsea, trekker også frem muligheten FUTURE-PROOF gir til erfaringsutveksling som svært nyttig.

«Ved å snakke med andre bedrifter som har lignende utfordringer, så får man gjerne litt gode råd og inspirasjon til hvordan løse disse,» sier han. Han poengterer også at for DOF som et globalt selskap, er det fint å også få inn flere lokale perspektiver. Spesielt i en region der mange av leverandørene deres sitter.

Oppe f.v.: Torill Træen (VP Human Resources), Stig Clementsen (CSO & Senior Vice President HSEQ), Stein-Håkon Halmøy (Global BMS Advisor) og Marianne Møgster (SVP – Finance and Improvements), DOF.

Nede f.v.: Johannes Magnus (Head of International relations, Bergen Næringsråd), Mons Aase (CEO, DOF) og Jostein Hole Kobbeltvedt (Daglig leder, Raftostiftelsen).

Viktig bidragsyter fra start

DOF har siden start hatt en viktig rolle i FUTURE-PROOF sin styringsgruppe, representert av Halmøy. Gruppens viktigste oppgave er å sikre at FUTURE-PROOF som initiativ svarer til behovene næringslivet har i deres menneskerettighetsarbeid.

«Styringsgruppen sin innsats inn i FUTURE-PROOF er noe vi er ytterst takknemlige for. Det er mye takket være deres engasjement og innsats at vi har fått dette initiativet ut i livet» sier Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen Næringsråd.

«Vi er veldig glade for å få være en del av denne arenaen. Å få bidra med det vi kan, og å få lære av andre. Jeg ser veldig frem til å se utviklingen av FUTURE-PROOF nå fremover» avslutter Halmøy.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten