Nordea signerer FUTURE-PROOF plakaten

27.04.2022

Nordea tar tydelig posisjon om viktigheten av ansvarlig og bærekraftig finans. Mangfold, inkludering, og likeverd står sentralt i organisasjonen. Nå signerer de FUTURE-PROOF plakaten.

«Vi ønsker med dette å gi et tydelig signal på hva vi står for og hvilke forpliktelser vi er villige til å ta,» sier Nina Remøy Wiik, Regionleder Vest Bedriftsmarkedet, Nordea.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Ansvarlig finans

Nordea er en av Nordens største totalbanker og har over 200 år bak seg i bransjen. Gjennom deres visjon ønsker de ikke bare å være en foretrukket samarbeidspartner, de skal også være en ansvarlig bank som bidrar til en bærekraftig fremtid. Dette er tett knyttet opp om deres verdier: «collaboration, ownership, passion, courage».

Med over 30 000 ansatte er mangfold, inkludering, og likeverd viktig for Nordea. I samspill med deres rolle som hovedsamarbeidspartner for bl.a. Pride og SHE Conference, bidrar FUTURE-PROOF plakaten til tydelighet i deres standpunkt som selskap.

«Våre ansatte skal kunne føle seg stolte av hva vi som arbeidsplass står for. Å aktivt arbeide med bærekraft og menneskerettigheter er viktig for å få til dette,» sier Wiik.

Spesielt for finansbransjen handler bærekraft ofte om ESG (Environmental, Social, Governance; Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold), hvor «E» har hatt tydelig fokus over lengre tid. Wiik har spesielt det siste året sett et voksende fokus også på «S».

«Viktigheten av å ta bærekraft på alvor, som en helhet, er et viktig budskap vi ønsker å formidle til både våre kunder og leverandører,» sier hun og poengterer: «I avgjørelser man står overfor handler det ikke bare om hvorvidt man kan gjennomføre, men også hvorvidt man bør gjøre det.»

«Vi ser at når finansbransjen setter tydelige krav til sine partnere og kunder, så får man en endring. Som en stor finansiell aktør har vi et tydelig ansvar for å være med å påvirke i riktig retning,» Nina Remøy Wiik, Regionleder Vest Bedriftsmarkedet, Nordea.

- Bærekraft er ikke en konkurranse

Både i arbeidet med ESG og nå i møtet med Åpenhetsloven handler det om å få på plass gode strukturer og prosesser. Også for Nordea er mangel på informasjon en sentral utfordring i arbeidet med menneskerettighetene. Skal man lykkes med dette arbeidet, er samarbeid sentralt.

«Bærekraft og menneskerettigheter er ikke en konkurranse om å bli best i klassen. Det handler om å samarbeide – det er gjennom samarbeid på tvers vi kan skape endring,» sier Wiik.

Wiik ser stor verdi i FUTURE-PROOF som en arena for å dele kunnskap og erfaringer, og i fellesskap finne gode løsninger på hvordan best møte utfordringene. «Spesielt for mindre organisasjoner med lite ressurser er samarbeid på tvers viktig,» sier hun.

«For mange er dette fremdeles veldig nytt, og da handler det om å ikke være redd for å feile – det gjelder å se mulighetene i det som ligger foran oss,» avslutter Wiik.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten