Tryg signerer FUTURE-PROOF plakaten

16.06.2022

Som første skadeforsikringsselskap har Tryg signert FUTURE-PROOF plakaten.

- Dette er et synlig bevis på at Tryg nå er tilknyttet Raftostiftelsen og Bergen Næringsråds samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter, sier Espen Opedal,
Norgessjef i Tryg.

- Gjennom FUTURE-PROOF blir vi utfordret og inspirert til å trappe opp vår bevissthet rundt menneskerettigheter, og vi får samtidig mulighet til å dele både kunnskap og erfaring med andre ansvarlige selskaper. Dette vil gjøre oss bedre rustet til å tilpasse oss morgendagen, sier Opedal.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Tryg har en ambisjon om å bli Skandinavias mest bærekraftige forsikringsselskap, og menneskerettigheter spiller en sentral rolle i dette arbeidet. - Tryg kjøper inn varer og tjenester for over 20 milliarder i året og har dermed en vesentlig påvirkningsmulighet, som vi ønsker å bruke fornuftig, sier Opedal. I arbeidet med leverandørkjedene, jobber Tryg med å skaffe tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon som kan sikre at menneskerettigheter blir ivaretatt.

- Verden slik vi kjenner den er i konstant endring, i tråd med dette endres også risikoene samfunnet står overfor. Dette stiller større krav og forventninger til næringslivet, sier Linn Beathe Hæreid, bærekraftspesialist i Tryg.

- Menneskerettighetene forandrer seg ikke. Men konteksten for å forstå og respektere alles rettigheter på en likeverdig måte endrer seg i takt med endringer i samfunnet; globalisering, digitalisering, klimaforandringer og større samfunnsmessig og lovmessig fokus på menneskerettighetene, sier Hæreid videre.

- Det kan være vanskelig å vurdere utfordringer som ligger i gråsonen, samt finne gode og strukturerte verktøy for å innhente dokumentasjon, sier Hæreid.

"Ved å signere denne plakaten kan vi øke oppmerksomheten rundt menneskerettigheter, både internt og i vår verdikjede. Plakaten er et positivt initiativ som kan inspirere og utvikle oss, samt skape nettverk hvor vi står sammen i de utfordrende problemstillingene."

Tryg er Skandinavias største og eldste skadeforsikringsselskap med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I nesten 300 år har selskapet levert økonomisk og personlig sikkerhet til privat- og bedriftsmarkedet.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten