Sparebanken Vest støtter FUTURE-PROOF

Sparebanken Vest signerer FUTURE-PROOF-plakaten og gir 2 millioner kroner i støtte til prosjektet gjennom sin stiftelse Agenda Vestlandet.

Margunn Aas Minne, styremedlem i Agenda Vestlandet og konsernsjef for bedriftsmarked sør i Sparebanken Vest, mener FUTURE-PROOF er viktig for å bidra til at små og mellomstore bedrifter kan navigere prosessen med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i tråd med Åpenhetsloven.

«Loven skal sikre åpenhet i hele leverandørkjeden, og det kan være krevende å følge med på for mange små og mellomstore bedrifter, nettopp derfor trenger vi initiativ som FUTURE-PROOF som framskynder prosessen», sier Aas Minne. «Det handler om å være i forkant.»

Sparebanken Vest er opptatt av å bidra til verdiskapningen som skjer på Vestlandet. Som sparebank, ønsker de at overskuddet som er skapt i banken kommer kundene til gode gjennom prosjekter på Vestlandet. For å bidra til prosjekter relatert til bærekraft og grønn omstilling, har banken opprettet stiftelsen Agenda Vestlandet som fokuserer på akkurat dette.

I tillegg til at Sparebanken Vest bidrar med økonomisk støtte til prosjektet gjennom stiftelsen, signerer de også plakaten for å selv bli en del av det regionale samarbeidet.

«Sparebanken Vest har arbeidet systematisk med bærekraft over flere år, ved å signere FUTURE-PROOF-plakaten forplikter vi banken til å jobbe mer systematisk med menneskerettighetene i vår egen verdikjede», sier Aas Minne.

Dermed bidrar Sparebanken Vest til bedre ivaretakelse av menneskerettigheter både gjennom egen signering og gjennom den økonomiske støtten til prosjektet.

«Raftostiftelsen er svært takknemlig for at Sparebanken Vest blir med i FUTURE-PROOF og at Agenda Vestlandet går inn med viktig støtte til denne satsingen. Arbeidet med menneskerettighetene blir stadig viktigere i næringslivet, og gjennom FUTURE-PROOF skal vi bidra til dette», sier Jostein Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.