Sverre W. Monsen er med i FUTURE-PROOF-nettverket!

F.v. Johannes Magnus (Bergen Næringsråd), Børre Myklebust, Camilla Valen, Jostein Nordvik (alle Sverre W. Monsen) og Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen).

Sverre W. Monsen har røtter tilbake til 1868, og er i dag Norges ledende leverandør av tekstiler til helsevesenet, hotellbransjen, og mange andre bransjer. Den bergensbaserte bedriften har altså overlevd to verdenskriger og en pandemi, som vitner evne til og viktigheten av å følge tidens trender.

Tekstilprodusenten ønsker å delta i FUTURE-PROOF-nettverket for å dele egne erfaringer, lære av andre og bli bedre på det kontinuerlige arbeidet med ivaretakelse av menneskerettigheter. Selskapet opererer i en høyrisiko bransje som ofte har lange og uoversiktlige leverandørkjeder. Selv har selskapet mye produksjon i Asia, som kan være utfordrende å navigere: - Som en enkeltstående bedrift i en stor verden ser vi på det å dele erfaringer og å kunne få gode råd fra andre virksomheter som helt vesentlig for å evne å fokusere på det vi kan gjøre noe med, sier Camilla Valen, Sustainability Manager hos Sverre W. Monsen.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Ansvarlig innkjøpspraksis i en utfordrende bransje

Svært mange mennesker i verden jobber innenfor tekstilbransjen, fra bomullsdyrking til tekstilene er ferdig produsert – bare i Asia estimeres det at 60 millioner mennesker jobber med tekstiler. Mange av arbeiderne i disse leverandørkjedene er utsatt for brudd på menneskerettigheter, og da spesielt arbeidstakerrettigheter. Bransjen som helhet må derfor stille krav og jobbe målrettet med å motivere leverandører til å ta menneskerettigheter på alvor.

Sverre W. Monsen stiller selv krav til at alle produsenter i Asia enten må ha en sosial sertifisering eller at de følges opp av uavhengige tredjeparter ved audits på produksjonsstedene. Likevel – selskapet anerkjenner at dette ikke er en garanti for at produsentene ivaretar menneskerettigheter på den måten de forventer og ønsker. Siden Sverre W. Monsen begynte å handle i utlandet for flere tiår siden, har selskapet derfor vært opptatt av å være en god medspiller gjennom ansvarlig innkjøpspraksis. Med mål om å tilrettelegge for gode vilkår, innebærer det at innkjøpspraksisen er forutsigbar sånn at produsentene kan planlegge produksjonen sin, at forpliktelser betales i tide, og tett samarbeid for å forstå hvilke utfordringer leverandørene har og hvordan Sverre W. Monsens egen praksis påvirker disse utfordringene positivt eller negativt.

Én av de største utfordringene Sverre W. Monsen har møtt på, er at det i perioder er vanskelig for leverandørene å opprettholde produksjonen på et høyt nok nivå til at de kan beholde alle arbeiderne sine i jobb. I rolige perioder må leverandørene tidvis si opp arbeidere dersom de ikke har økonomi til å beholde dem til litt travlere perioder. Dette medfører at produsentene gjerne benytter seg av innleid arbeidskraft i travle perioder. Dette kan igjen føre til at disse arbeiderne ikke har et tilstrekkelig sikkerhetsnett når det kommer til f.eks. faste lønninger. En annen utfordring i bransjen er at det ikke er tilstrekkelig betalingsvillighet hos kunder til at arbeiderne i leverandørkjeden kan få en levelønn. Dette er store problemer hvor hele industrien må jobbe sammen for å skape endring.

Bredt fokus for å lykkes

Bergensbedriften er opptatt av å bidra aktivt i dette arbeidet og var godt i gang med aktsomhetsvurderinger før åpenhetsloven trådte i kraft. Gjennom vesentlighetsanalyser, vurderer selskapet hvor det har størst negativ innvirkning, samt hvilke tiltak som vil være nødvendige for å møte disse. For å navigere de komplekse utfordringene, benytter selskapet seg av forskning, eksperter og internasjonale veiledere. Tekstilprodusenten ser på FUTURE-PROOF som en nyttig læringsarena hvor virksomheter kan lære av hvilke konkrete metoder og løsninger som har blitt brukt av andre. - Det å dele erfaringer og bli kjent med næringslivet rundt oss og lære av hvordan andre jobber, vil være en styrke uansett, avslutter Camilla Valen.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten