NUI signerer FUTURE-PROOF plakaten

21.06.2022

NUI er en liten, men godt etablert aktør innen utvikling, kompetanse, og forskning innen undervannsteknologi og undervannsoperasjoner. Nå signerer de FUTURE-PROOF plakaten.

«Som selskap mener vi at dette er en fin måte for oss som en liten aktør å synliggjøre vårt engasjement for menneskerettigheter. Det vil vise både våre kunder, eiere, ansatte og andre at vi er bevisst på at dette er et viktig område,» sier Rolf Røssland, administrerende direktør NUI.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

NUI er et subseaselskap eid av den ideelle foreningen Operatørselskapenes Forening for Hyperbar Livbåtberedskap (OFHB). I mer enn 40 år har de bygget opp unik kompetanse, erfaring og fasiliteter innen undervannsteknologi og undervannsoperasjoner. Deres mål er å kontinuerlig bidra til å forbedre utstyrssikkerheten, øke effektiviteten, redusere helserisikoen, og øke bevisstheten om begge områder.

De leverer kompetanse, test og verifikasjon innenfor en rekke trykkrelaterte områder, i tillegg til å være i beredskap for mottak av hyperbar livbåter når det dykkes i Nordsjøen. NUI har både subsea ingeniører, teknikere, dykkemedisinsk kompetanse, trykkamre for testing av utstyr, og et akkreditert laboratorium for analyse av pustegasser og arbeidsatmosfære.

NUI står i en bransje med stort fokus på sikkerhet og beredskap, og har mye fokus på å sikre en teknologisk utvikling som gagner menneskene som arbeider med dette hver dag. Sosial bærekraft og menneskerettigheter er derfor også et tema de ønsker å sette søkelys på.

«Som en liten bedrift med lav aktivitet i andre land har vi en begrenset rolle. Men vi arbeider mye inn mot store internasjonale selskaper innen bl.a. olje, gass og annen marin energi, og ønsker å bidra positivt inn i de arenaene vi deltar i,» sier Røssland, og poengterer:

«Det er vanskelig for en liten bedrift å påvirke i større grad, men vi må være bevisst på egne aktiviteter og sikre at virksomheten vår gjennomføres på en god og etisk måte,» Rolf Røssland, administrerende direktør NUI.

«Vi prøver å være oppmerksom på de utfordringene som er. På hjemmebane er vi opptatt av å behandle både ansatte og andre som vi er i kontakt med på en god måte,» sier han.

FUTURE-PROOF er en samarbeidsplattform for aktører på tvers av både bransjer og selskapsstørrelse. Muligheten for å samarbeide med andre gir en ekstra nytte spesielt inn i de små-mellomstore aktørene som ikke har muligheten til å sette av like mye ressurser på dette arbeidet internt som de store.

«Vi ser at ved å delta i et slikt fellesskap kan vi som en liten aktør både lære hvordan vi kan bli bedre på eget arbeid og hvordan bidra på en god måte. Samtidig får vi nytten av å delta aktivt i diskusjoner med erfaringer fra vår egen virksomhet,» avslutter Røssland.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten