Haraldsplass Diakonale Stiftelse er med i FUTURE-PROOF!

F.v. Maren Fluge Nordgreen (Raftostiftelsen), Jørn-Henning Theis og Vigdis Anita Gåskjenn (begge fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse) og Johannes Magnus (Bergen Næringsråd).

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri – fellesnevneren er omsorg for mennesker. Med mottoet «Kompetanse med hjertevarme», forplikter stiftelsen seg til å vise nestekjærlighet og respekt for den enkeltes personlighet og integritet gjennom engasjement, inkluderende fellesskap, fokus på miljø og kamp for rettferdighet.

Siden starten i 1918, har stiftelsen vært opptatt av menneskets ukrenkelige verdi og rettferdighet. Arbeidet med menneskerettigheter gjennom FUTURE-PROOF er en viktig videreføring av dette. Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten, tar Haraldplass et tydelig standpunkt om å jobbe målrettet for menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Som en større aktør innen helse og omsorg, har stiftelsen spesielt fokus på å sikre tilgang til gode helsetjenester og tilrettelegge for høy livskvalitet. I tråd med sitt ansvarsfulle samfunnsoppdrag, er stiftelsen også opptatt av å bidra til oppfyllelse av bærekraftsmålene – både det som handler om miljø og klima, men også det som går på bekjempelse av ulikhet og urettferdighet. Konsernet ønsker å bruke sin innflytelse både gjennom innkjøp og gjennom samarbeidspartnerne sine, for å bidra til varig endring.

Finne løsninger sammen

Haraldsplass ønsker å støtte opp under og bidra til det unike samarbeidet mellom Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen. - Det er viktig og prisverdig at Bergen Næringsråd har inngått samarbeid med Raftostiftelsen for å rette fokus mot menneskerettighetsarbeid hos næringslivet, sier Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Internt jobber konsernet med å innarbeide åpenhetsloven i strategier på alle nivå i organisasjonen. Arbeidet med menneskerettigheter vil dermed være en del av det daglige arbeidet. Ettersom det er et komplekst arbeid som krever tålmodighet, forståelse og tid, ser stiftelsen på FUTURE-PROOF som en nyttig arena: - Det å være del av dette nettverket, er viktig og lærerikt for oss. Det er mange ulike problemststillinger, men rundt samme bord finner vi løsninger som kan bidra til å sikre fremgang i arbeidet med menneskerettigheter, avslutter Vigdis Anita Gåskjenn som er finansdirektør og bærekraftsansvarlig ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten