Akvariet i Bergen signerer FUTURE-PROOF plakaten

29.03.2022

Akvariet i Bergen tar tydelig posisjon om viktigheten av menneskerettigheter. Nå går de inn i rekken blant de første tre som signerer FUTURE-PROOF plakaten.

For Aslak Sverdrup, administrerende direktør Akvariet i Bergen, er det å signere FUTURE-PROOF plakaten en «no-brainer».

«Ved å signere denne plakaten tar man en tydelig posisjon overfor egne ansatte, leverandører, kunder, gjester – uansett hva man driver med – om menneskerettighetenes sentrale rolle i arbeidslivet og hva organisasjonen står for.»

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Hav og menneskerettigheter

Akvariet i Bergen er Norges største akvarium, og en av Bergens store stoltheter. Foruten å være en ettertraktet turistattraksjon er de en viktig aktør i kunnskapsformidling om livet i havet. De er også tydelig i formidlingen av rollen kunnskap om havet har i møtet med bl.a. klimaendringene. Dette vises igjen i deres arbeid med Det nye akvariet, hvor de skal etablere et nytt verdensledende kunnskapssenter for havet.

Med sin posisjon i Bergen, har Akvariet en viktig formidlerstemme de nå ønsker å bruke ved å signere FUTURE-PROOF plakaten. Her håper de å bl.a. kunne belyse tematikken hav og menneskerettigheter. «Alt man gjør med havet i dag, hvordan man skal leve av og med havet i fremtiden, har mange grensesnitt som treffer menneskerettighetene,» sier Sverdrup.

Samtidig ønsker de å vise at menneskerettigheter er noe som treffer alle, spesielt nå som de om noen få år skal inn i et stort byggeprosjekt på Dokken. Ansvarlighet i leverandørkjeder gjelder ikke bare for store, multinasjonale organisasjoner. «Å ha kontroll på underleverandører og hvilken kvalitet de har i sine prosesser er et ansvar som alle har,» sier Sverdrup og poengterer at flere enn man ofte tror har leverandørkjeder med internasjonale koblinger.

Personlig engasjement

Sverdrup er tydelig på at dette ikke bare er et tema de som organisasjon er opptatt av å jobbe godt med, men er også noe han har et stort personlig engasjement for. Etter å ha jobbet mange år i utlandet har han gjennom flere situasjoner fått erfart nødvendigheten av å jobbe bedre med menneskerettigheter.

«Menneskerettigheter er noe vi alle må jobbe bedre med, ikke bare for å få en bedre verden for folk flest, men også for å drive forretning på en sunnere og mer bærekraftig måte,» Aslak Sverdrup, administrerende direktør for Akvariet i Bergen.

«Det er fint å se det store engasjementet Aslak og Akvariet har for menneskerettighetene. Dette engasjementet og hans erfaringer fra eget arbeid er en viktig ressurs inn i FUTURE-PROOF fellesskapet,» sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder Raftostiftelsen.

En samarbeidsarena som gir økt kunnskap

Vi står i en tid med økte forventninger, lover, og krav til næringslivet. Åpenhetsloven er et eksempel på dette. Det å forstå hva dette krever av hver enkelt, og hvordan best møte det, er noe alle nå står overfor. Samtidig er det svært utfordrende for mange. Sverdrup ser FUTURE-PROOF som en mulighet for økt kunnskap inn i dette arbeidet. «Vi kan alle mye, men ingen kan alt. Det å få treffe og diskutere med andre som har kompetanse vi ikke har er nyttig og lærerikt,» poengterer han.

Sverdrup, og Akvariet i Bergen, oppfordrer nå andre til å signere plakaten.

«Når man ser på hva FUTURE-PROOF og plakaten står for, ser man at dette er noe som bør være interessant for mange – spesielt i Menneskerettighetsbyen Bergen,» avslutter han.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten