DNB signerer FUTURE-PROOF plakaten

23.03.2022

DNB har siden starten vært en viktig ressurs og støttespiller i styringsgruppen til FUTURE-PROOF. Som stor finansaktør har de en viktig rolle i møtet med menneskerettighetene. Nå signerer de FUTURE-PROOF plakaten.

«Menneskerettigheter gjennomsyrer alt vi gjør, og vi ønsker med dette å gi et tydelig signal om at vi vil være med å dele kunnskap, dele erfaringer, og diskutere dette i et bredere perspektiv,» sier Marianne Wik Sætre, Regionbanksjef i DNB.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Finansnæringens ufravikelige ansvar

DNB er Norges største bank og et av Nordens største finanskonsern. De tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester både gjennom digitale løsninger og gjennom tilstedeværelse og rådgiving både lokalt og internasjonalt. Hver dag knytter de mennesker og ideer sammen med kunnskap og kapital. I denne rollen har de en betydelig påvirkningskraft inn i det bærekraftige skiftet.

«Vi har et helt ufravikelig ansvar og samfunnsoppdrag, til å styre finansiering og investeringer i riktig retning,» Marianne Wik Sætre, Regionbanksjef i DNB.

I DNB sin rolle som både arbeidsgiver, långiver, investor, og som stor innkjøper er menneskerettighetene helt sentrale. For finansnæringen ligger viktigheten, og utfordringene, i å vite at pengene går til verdikjeder der menneskerettighetene blir ivaretatt.

«Vi skal ikke bare ha kontroll over det vi driver med selv, men også det som ligger bakover i verdikjedene både hos oss selv og hos våre kunder,» sier Wik Sætre.

ESG er mer enn bare E

Det bærekraftige skiftet har stort fokus på klima, miljø, og grønn omstilling. Dette viser igjen i arbeidet med ESG (Environmental, Social, Governance; Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold). Mange selskap har kommet veldig langt i deres arbeid med E, mens S’en trenger mer oppmerksomhet. Wik Sætre ser her en sentral utfordring i hvordan sosiale forhold skal kunne kvantifiseres.

En arena for samarbeid på tvers av både næring og størrelse

FUTURE-PROOF ønsker å kunne skape en arena der en får snakke om de vanskelige situasjonene, både til inspirasjon, og der aktører fremdeles har en vei å gå. For Wik Sætre handler FUTURE-PROOF om å få en arena som bygger bro mellom bransjer, og mellom stort og smått.

«Uavhengig av næring og størrelse på virksomheten, sitter vi alle med mange av de samme utfordringene og mulighetene, og vi ser på dette som en verdifull arena for deling og læring» poengterer hun. Hun mener en del av løsningen ligger i godt samarbeid på tvers gjennom å kunne dele både erfaringer og data med hverandre, en spesielt viktig ressurs i møtet med bl.a. Åpenhetsloven.

Engasjert fra start

DNB har siden start hatt en viktig rolle i FUTURE-PROOF sin styringsgruppe, representert ved Herlaug Louise Fyhn, Bærekraftsansvarlig DNB Corporate Banking Vestland. Gruppens viktigste oppgave er å sikre at FUTURE-PROOF som initiativ svarer til behovene næringslivet har i deres menneskerettighetsarbeid.

«Styringsgruppen sin innsats inn i FUTURE-PROOF er noe vi er ytterst takknemlige for. Det er mye takket være deres engasjement og innsats at vi har fått dette initiativet ut i livet» sier Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen Næringsråd.

Gjennom å signere FUTURE-PROOF plakaten viser DNB nok en gang et tydelig engasjement og ønske om å gå foran i diskusjon og samarbeid om felles utfordringer.

«Vi er veldig glade for at DNB nå signerer plakaten, og håper flere nå inspireres til å gjøre det samme,» sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder Raftostiftelsen.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten