Styringsgruppen

Styringsgruppen til FUTURE-PROOF består av en rekke sentrale bedrifter med utspring fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd. I tillegg er Bergen Kommune representert fra det offentlige. Sammen besitter disse en bred kompetanse og et sterkt engasjement på feltet.

Styringsgruppen bidrar til å sette overordnede mål og retning, samt kommer med verdifulle innspill for å sikre at det vi gjør er matnyttig og relevant for næringslivet.

Styringsgruppen utgjorde FUTURE-PROOFs arbeidsgruppe frem til 2022.