Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen til FUTURE-PROOF består av en rekke sentrale bedrifter med utspring fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd. I tillegg er Bergen Kommune representert fra det offentlige. Sammen besitter disse en bred kompetanse og et sterkt engasjement på feltet.

Arbeidsgruppen bidrar til planlegging og gjennomføring av aktiviteter i henhold til målsetningene for plattformen, samt verdifulle innspill for å sikre at det vi gjør er matnyttig og relevant for næringslivet.