Hvordan bli future-proof på menneskerettigheter?

Er du usikker på om din bedrift etterlever sitt menneskerettighetsansvar? Er du rustet for kriteriene som adresserer dette i EU-taksonomien som rulles ut nå? Eller kravene varslet i ny lovgivning nasjonalt og internasjonalt fremover?

FUTURE-PROOF skal gjennom en digital seminarserie gi deg veiledning! Du får vite hvordan å sikre din konkurransekraft i møte med en fremtid der etterlevelse av menneskerettighetene, både her hjemme og utover i de globale leverandørkjedene, vil representere selve lisensen for å få drive forretninger.

Seminarer om hvordan komme i gang med arbeidet

I løpet av to runder, høsten 2020 og våren 2021, gikk menneskerettighetsjurist Pia Rudolfsson Goyer akkompagnert av blant annet Equinor, DOF, Inventura, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Raftostiftelsen rett i kjernen på hvordan din bedrift kan implementere de mest sentrale momentene i den viktigste globale autoritative standarden på næringsliv og menneskerettigheter, nemlig FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Hvem passer det for?

Seminarserien passer for alle bedrifter, men søker å hjelpe særlig små og mellomstore virksomheter med å komme i gang med sin UNGP-implementering. Alle roller i organisasjonen er berørt, ettersom dette arbeidet må gjennomsyre bedriften som helhet, men vil oppleves særlig relevant for posisjoner innen innkjøp og anskaffelser, bærekraft, compliance og risikohåndtering.

Les mer om de ulike seminardelene her