Hvordan bli future-proof på menneskerettigheter?

Er du usikker på om din bedrift etterlever sitt menneskerettighetsansvar? Er du rustet for kriteriene som adresserer dette i EU-taksonomien som rulles ut nå? Eller kravene varslet i ny lovgivning nasjonalt og internasjonalt fremover?

FUTURE-PROOF skal gjennom en digital seminarserie gi deg veiledning! Du får vite hvordan å sikre din konkurransekraft i møte med en fremtid der etterlevelse av menneskerettighetene, både her hjemme og utover i de globale leverandørkjedene, vil representere selve lisensen for å få drive forretninger.

Seminarer om hvordan komme i gang med arbeidet

I løpet av høsten 2020 og vinteren 2021 gikk menneskerettighetsjurist Pia Rudolfsson Goyer akkompagnert av blant annet Equinor, DOF, Inventura, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Raftostiftelsen rett i kjernen på hvordan din bedrift kan implementere de mest sentrale momentene i den viktigste globale autoritative standarden på næringsliv og menneskerettigheter, nemlig FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Nå gjentas suksessen i mai og juni 2021.

Hvem passer det for?

Seminarserien passer for alle bedrifter, men søker å hjelpe særlig små og mellomstore virksomheter med å komme i gang med sin UNGP-implementering. Alle roller i organisasjonen er berørt, ettersom dette arbeidet må gjennomsyre bedriften som helhet, men vil oppleves særlig relevant for posisjoner innen innkjøp og anskaffelser, bærekraft, compliance og risikohåndtering.

Praktisk info om påmelding


FUTURE-PROOF legger opp til at bedrifter kan melde seg på seminarserien i sin helhet eller de enkelt seminarene man finner mest interessant.

Meld deg på hele serien HER eller trykk deg inn på de enkelte seminarene for påmelding til disse.

For medlemmer av Bergen Næringsråd
For ikke-medlemmer av Bergen Næringsråd

Les mer og meld deg på de ulike seminardelene