Seminar: hvordan sikre god risikohåndtering gjennom aktsomhetsvurderinger?

Torsdag 20. mai 2021

08.30 - 10.00

Digitalt

Meld deg på her

Selskapers menneskerettighetsbrudd kan ha store sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvenser for mennesker. Slike brudd kan også medføre negative konsekvenser for selskapene.

Manglende kunnskap, risikoforståelse og håndtering i selskapene kan føre til forstyrrelser i driften, søksmål, økte kostnader og omdømmetap, som kan innebære utfordringer med å attrahere og beholde arbeidskraft, få innvilget lån eller trekke til seg investeringer.

I disse seminarene vil menneskerettighetsjurist Pia Rudolfsson Goyer dele av sin kunnskap og erfaring fra over tjue års arbeid med næringslivets ansvar for menneskerettigheter, hvorav 12 år i sekretariatet til Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. I seminarene presenterer hun hvordan bruke aktsomhetsvurderinger, som er den internasjonalt mest anerkjente metodikken og som er utarbeidet av OECD og FN for å hjelpe selskaper til å ta ansvar for menneskerettigheter.

I hver seminardel deltar erfarne eksperter fra næringslivet og gir praktiske eksempler på hvordan man kan gå frem i arbeidet med aktsomhetsvurderinger og risikohåndtering.

Øvrige innledere:

Kathleen Mathisen, Grieg Seafood

Marte Johnsen Stensrud, Equinor

Påmelding

FUTURE-PROOF legger opp til at bedrifter kan melde seg på seminarserien i sin helhet eller de enkelt seminarene man finner mest interessant.

Meld deg på hele serien HER eller dette enkelt seminaret HER

For medlemmer av Bergen Næringsråd
For ikke-medlemmer av Bergen Næringsråd


Bli medlem av Bergen Næringsråd HER

Les mer om seminarserien i sin helhet her