Seminar: hvordan drive god oppfølging, monitorering og rapportering på menneskerettigheter?

Onsdag 2. juni 2021

08.30 - 10.00

Digitalt

Meld deg på her

Prinsippet om ”know and show” står helt sentralt i næringslivets ansvar og arbeid for menneskerettigheter. Selskaper forventes å kjenne til de mest vesentlige risikoene for brudd på menneskerettigheter koblet til egen virksomhet, og kommunisere eksternt hva som gjøres for å håndtere slike risikoer.

Spørsmålet blir derfor hvordan kan man vite om det man gjør fungerer? Hvilke KPI´er kan være relevante? Hva skal rapporteres og til hvem?

I dette seminaret vil FUTURE-PROOF forsøke å svare på disse spørsmålene og gi deg innsikt i hvordan du undersøker om tiltakene du har satt i verk for å begrense risikoer fungerer og hvordan selskaper bør håndtere klager eller negative hendelser.

Menneskeretighetsjurist Pia Rudolffson Goyer, vil sammen med Brith Line Øverland, Manager og leder for regulatoriske tjenester hos Inventura, Cathrine Halsaa, Sekretariatsleder hos Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Therese Jebsen, Seniorrådgiver og leder for næringsliv og menneskerettigheter hos Raftostiftelsen hjelpe oss på vei mot bedre praksis.

Seminaret skal særlig hjelpe små og mellomstore bedrifter i gang med dette arbeidet.

Det blir god tid til å stille spørsmål og kommentere underveis.

Vi ser frem til et praktisk rettet seminar og håper du blir med oss digitalt!

Påmelding

FUTURE-PROOF legger opp til at bedrifter kan melde seg på seminarserien i sin helhet eller de enkelt seminarene man finner mest interessant.

Meld deg på hele serien HER eller dette enkelt seminaret HER

For medlemmer av Bergen Næringsråd
For ikke-medlemmer av Bergen Næringsråd


Bli medlem av Bergen Næringsråd HER

Les mer om seminarserien i sin helhet her