Vestbo signerer FUTURE-PROOF plakaten

17.06.2022

Bygg- og eiendomsbransjen har et stort ansvar i møte med menneskerettighetene. Vestbo BBL er nå første aktør fra bransjen til å signere FUTURE-PROOF plakaten.

«Enkeltindivider har alltid vært viktig for Vestbo, og med det har selvsagt menneskerettigheter stått sterkt. Vi ser at FUTURE-PROOF kan være et forum for samarbeid og erfaringsdeling, slik at vi kan jobbe for å etterleve vårt menneskerettighetsansvar,» sier Jørgen Pedersen, administrerende direktør Vestbo BBL.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Veien mot en ansvarlig bygg- og eiendomsbransje

Vestbo BBL er et samvirkeforetak stiftet i 1946. Hovedformålet har siden oppstart vært å skaffe og forvalte boliger til deres medlemmer. Delingsøkonomi og mennesket i fokus har vært viktige fokusområder i alle år. Vestbo har i dag ca. 28 000 medlemmer og forvalter ca. 18 000 boliger. Vestbo har eget finansieringsforetak, eiendomsmeglerselskap i tillegg til eget driftsselskap.

Eiendomsbransjen står i dag for 40 % av alle klimautslipp i Norge. Bærekraftig bygg- og eiendom er derfor et tema som får mye oppmerksomhet. Å ta med seg også sosiale forhold inn i dette arbeidet er viktig. «Å drive bærekraftig og hensynta alle de tre faktorene, økonomi, miljø, og sosiale forhold er noe vi arbeider med hver dag. Dette har vi tatt inn som en del av vår strategi, men vi er fortsatt i startgropen,» sier Pedersen.

«Vi har en stor og lang verdikjede med mange underleverandører. Her er det viktig med gode rutiner og undersøkelser på hvordan individets rettigheter blir ivaretatt fra utvinning av råmateriale til ferdig produkt,» sier han og legger til:

«På den ene siden skal vi ha god kontroll på interne arbeidsforhold og det vi selv driver på med, men det er like viktig at vi har god kontroll på hvordan våre leverandører og samarbeidspartnere håndterer menneskerettighetene.»

For Vestbo er det viktig å ikke bare tenke bærekraft i eget arbeid, men tar det også med seg inn i rollen som gode rådgivere for kunder og medlemmer. «Gjennom tilrettelegging, bygging og rådgivning har vi en betydelig påvirkningskraft innenfor alle tre dimensjonene av bærekraftig utvikling,» sier Pedersen.

I arbeidet med menneskerettigheter i leverandørkjeden, trekker Pedersen frem det store ressursbehovet for å få kontroll og oversikt som en stor utfordring.

«Skal vi klare å løse utfordringene rundt menneskerettigheter, må vi samarbeide og dele. Derfor mener vi at en slik arena som FUTURE-PROOF skaper, er et svært viktig steg i riktig retning. Vestbo skal bidra med sin kompetanse og ressurser inn i dette, og vi ser for oss at vi får mye tilbake gjennom god dialog med andre aktører både i egen og i andre bransjer,» avslutter Pedersen.

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten