ManpowerGroup signerer FUTURE-PROOF plakaten

23.06.2022

Som første rekruttering- og bemanningsbyrå har ManpowerGroup signert FUTURE-PROOF plakaten.

- Vi signerer FUTURE-PROOF plakaten fordi mangfold, likestilling, menneskerettigheter og bærekraft er noe vi er svært opptatt av, sier Sølvi Spilde Monsen, Konserndirektør ManpowerGroup, og legger til:

- Grunnpilaren i ManpowerGroup er bygget opp av visjonen «doing well by doing good». FUTURE-PROOF går hånd i hånd med akkurat dette. Vi ser store muligheter i et slikt forum som kan bidra til et enda sterkere fokus på menneskerettigheter i god dialog med kunder og partnere.

Om FUTURE-PROOF plakaten

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Plakaten har en underliggende forpliktelse om å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og å bidra inn i FUTURE-PROOF ved å dele av egen kunnskap og erfaringer. Samtidig forventer ikke plakaten at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid.

Les mer om plakaten her.

Som konsern setter de seg ambisiøse bærekraftsmål, både selskapet og deres ansatte.

- Vi er en av Norges største arbeidsgivere, noe som betyr et stort ansvar. Samfunnsansvar og bærekraft er viktigere enn noen gang. For oss er det viktig å støtte og jobbe aktivt med å nå konsernets globale mål for bærekraftig utvikling, sier Monsen.

ManpowerGroup jobber hver dag med å hjelpe mennesker med å utvikle den kompetansen som trengs for å komme inn på arbeidsmarkedet, og utvikle ny kompetanse etter hvert som behovene i arbeidsmarkedet endrer seg. Mangfold og inkludering er her noe de setter svært høyt, bl.a. gjennom en selskapsledelse i Norge bestående 73 % kvinner.

"For de fleste av oss er arbeidet vårt noe av det viktigste vi har. Arbeidsplassen gir grunnlaget for et materielt trygt og godt liv. Arbeidsplassen gir mulighet for å bruke de evnene vi har. Arbeidsplassen gir mulighet for utvikling og læring. Arbeidsplassen gir sosialt fellesskap," Sølvi Spilde Monsen, Konserndirektør ManpowerGroup.

- Derfor jobber vi aktivt for å gjøre alle mennesker i stand til å delta, føle seg velkomne og trives på arbeidsplassen uavhengig av etnisitet, seksuell legning eller funksjonsevne, sier hun og poengterer:

- Mangfold, likestilling og inkludering i arbeidslivet er et langsiktig og krevende arbeid. Vårt arbeid med menneskerettighetene handler om nettopp dette. Noe vi gjør gjennom å jobbe for utvikling av både rammevilkår, struktur og lederskap i det norske arbeidsmarkedet.

ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. De hjelper mennesker med å utvikle seg og ha rett kompetanse gjennom hele sin arbeidskarriere. I et arbeidsmarked i kontinuerlig endring ønsker de å være en kompetansepartner slik at kunden lykkes. ManpowerGroup består av selskapene Manpower, Experis, Jefferson Wells og Talent Solutions.

f.v.: Johannes Magnus (Bergen Næringsråd), Anette Løland (Manpower), Sølvi Spilde Monsen (ManpowerGroup), Malene Sighaug Bigseth (Raftostiftelsen)

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten