Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022

1. oktober ble det vedtatt at Åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli 2022. Da vil loven tre i kraft i sin helhet, inkludert regler om tilsyn og sanksjoner. Likevel er veiledning sett på som det viktigste fokuset i begynnelsen. Forbrukertilsynet har ansvaret for tilsyn av og veiledning om loven.

Åpenhetsloven ble vedtatt 10. juni i år, og har et todelt formål:

«Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold,» utdrag fra Stortingsvedtaket.

Den nye loven krever slik ny kunnskap, både for næringslivet som skal etterleve loven, men også for Forbrukertilsynet som skal følge den opp.


Tirsdag 19. oktober ser vi mer på Åpenhetsloven og hva denne faktisk innebærer.

Les mer om Åpenhetsloven her