Åpenhetsloven på Arendalsuka

Åpenhetsloven er vedtatt, hva nå?

I samarbeid med Advokatforeningen og Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv sto Raftostiftelsen denne uken som medarrangør for en diskusjon om Åpenhetsloven på Arendalsuka. Hvordan ser fremtidens næringsliv ut? Hvordan unngå at lovens krav om aktsomhetsvurderinger blir en kostnadskrevende skrivebordsøvelse uten resultater for menneskene det gjelder?

Stortingets vedtak av åpenhetsloven 10. juni er en stor milepæl på veien mot et bærekraft næringsliv. Loven er vedtatt, nå må vi sikre at den fungerer. Det er nå blitt et stort behov for veiledning og kunnskap i aktsomhetsvurderinger og UNGP-implementering, og ressurser til å gjennomføre dette arbeidet.

FUTURE-PROOF skal bidra til å gjøre dette arbeidet lettere.

Se opptak fra arrangementet her.

Les mer om FUTURE-PROOF
Les mer om hvordan gjøre aktsomhetsvurderinger