Grieg Maritime Group

Grieg Maritime Group er en gruppe nyskapende selskaper som både driver med shipping og skipsdrift, og leverer tjenester innen bærekraft til maritim bransje. Gruppen er den del av Grieg Gruppen, og bygger på 135 års erfaring med internasjonal virksomhet.

Gruppen både eier og driver skip gjennom flere skipseiende selskaper og datterselskapet Grieg Star. Gjennom Grieg Green leverer gruppen grønn resirkulering av skip og rigger, samt en rekke tjenester knyttet til en bærekraftig vugge-til-grav tilnærming til skipsdrift. Grieg Maritime Group er også en av eierne av G2 Ocean – verdens største open hatch shippingselskap.

Grieg Maritime Group forpliktet seg til UN Global Compact sine ti prinsipper i 2008, og har de samme verdier som Grieg Group: Solid, Proud, Open and Comitted.

...