Equinor

Equinor er et bredt energiselskap med en stolt historie. De er 21.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger de en global virksomhet tuftet på sine verdier og framtidens energibehov.

Les mer om Equinor sitt arbeid på menneskerettigheter og deres forpliktelse til å respektere menneskerettighetene
Les Eldar Sætre sin tale om menneskerettighetene under Rafto Challenge på NHH i 2019