DOF

DOF er en global leverandør av marine og subsea tjenester til energisektoren. Selskapets over 3800 medarbeidere i alle verdensdeler er høyt kompetente og styrt av et verdisett bygget på bærekraft og respekt for menneskeverd og vårt felles miljø.