Bergen kommune

I juni 2018 vedtok Bergen bystyre at Bergen skal bli Norges første menneskerettighetsby. Dette betyr at kommunen skal legge menneskerettigheter eksplisitt til grunn for sin virksomhet.