Workshop: Korrupsjon og menneskerettigheter

Fredag 9. februar 2024

10.20 - 12.00

Grand Bergen

Korrupsjon blir ofte sett på som en «offerløs forbrytelse». Tvert imot kan korrupsjon ha katastrofale konsekvenser for mange mennesker.

Korrupsjon truer rettsikkerheten, demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett og sosial rettferdighet, virker konkurransevridende, hindrer økonomisk utvikling og setter stabiliteten til demokratiske institusjoner og samfunnets moralske fundament i fare.
– Forord, Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon.

Korrupsjon hindrer ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og kan i verste fall få fatale konsekvenser. Bekjempelse av korrupsjon er avgjørende for å sikre rettighetene til, deltakelse og beskyttelse av sårbare eller marginaliserte grupper.

Hvordan foregår korrupsjon? Hvilken rolle har vestlige selskaper som tilbydere og tilretteleggere ved internasjonal forretningsvirksomhet? Hva er omfanget av de illegale pengestrømmene, og hvilke konsekvenser får det?

I frokostmøtet (kl. 8:30-10) setter vi fokus på utbredelsen av korrupsjon, sammenhengen mellom korrupsjon og menneskerettigheter, samt de underliggende faktorene som fører til korrupsjon og hvordan man kan unngå det. Etter frokostmøtet blir det en kort pause, før vi i workshopen (kl. 10:20-12) fokuserer på praktiske tiltak for å motarbeide korrupsjon.

Program

Påmelding

Workshopen er åpen for alle som har signert FUTURE-PROOF-plakaten. Det er mulig å stille med flere deltakere per virksomhet.

Påmelding gjennom kalenderinvitasjon eller påmeldingsskjema innen torsdag 8. februar kl. 12.