Workshop: Human Rights in the Lifecycle of a Ship

Tirsdag 11. oktober 2022

09.00 - 11.30

Odfjell SE (Conrad Mohrs veg 29)

Menneskerettighetsutfordringer i skipets livssyklus

Sjøtransport er en viktig del av den globale verdikjeden. Når 90% av gods som transporteres internasjonalt fraktes via sjøen, er det avgjørende at skipene er i orden. Det er mange ulike aktører involvert i løpet av livssyklusene til skipene for å sikre nettopp dette. Hvordan ivaretar man ikke bare skipene, men også menneskene som arbeider med og på dem?

I denne workshopen med Cathrine Bloch Veiberg (Senior Advisor and Program manager for responsible value chains) fra Danish Institute for Human Rights (DIHR), tar vi for oss de ulike stegene i et skips livssyklus og hva man bør være obs på innenfor hvert enkelt steg.

Program:

Arrangementet er åpent for alle som har signert FUTURE-PROOF-plakaten. Det er mulig å stille med flere deltakere fra hver bedrift.

Vi har en makskapasitet på 20 deltakere. Påmelding gjennom kalenderinvitasjon eller ved å sende mail (med hvor mange som deltar) til maren.nordgreen@rafto.no innen onsdag 5. oktober.