Workshop: Human Rights Governance & Capacity Building

Fredag 8. september 2023

09.00 - 11.30

Lillesalen (i 2. etasje hos Kulturhuset)

Menneskerettighetsarbeid krever at hele virksomheten drar i samme retning. Styret og ledelsen må tilrettelegge for oversiktlig og effektiv organisering av arbeidet, samt opplæring og opparbeidelse av nødvendig kompetanse. Hvordan få dette til i praksis?

I denne workshopen med Ron Popper (CEO Global Business Initiative for Human Rights (GBI) og tidl. Head of Corporate Responsibility hos ABB Group) diskuterer vi viktigheten av lederforankring og opplæring av ansatte:

I tillegg til Popper som leder workshopen, får vi også med oss John Morrison (CEO hos Institute for Human Rights and Business; Co-chair of World Economic Forum's Global Future Council on Human Rights) i diskusjonene.

Program
Mingling fra kl. 8:30, med programstart kl. 9.

Etter programslutt kl. 11:30, blir det lunsj til kl. 12:15 for de som har anledning.

Forberedelse

Som forberedelse til workshopen, anbefaler vi at dere ser på følgende hos GBIs Business Practice Portal:

Påmelding

Arrangementet er åpent for alle som har signert FUTURE-PROOF-plakaten. Det er mulig å stille med flere deltakere per virksomhet.

Påmelding gjennom kalenderinvitasjon eller påmeldingsskjema innen onsdag 6. september kl. 14.

Meld deg på her