Workshop: Due Diligence Dilemmatrening

Mandag 19. september 2022

09.00 - 11.30

DOF Subsea HQ (Thormøhlensgate 53 C)

Hvordan skal man ta de “riktige” avgjørelsene i vanskelige situasjoner?

Arbeid med menneskerettigheter i leverandør- og verdikjeder er komplekst. Situasjonene varierer og avhenger av en rekke ulike faktorer. Hvordan skal man da sikre at man tar gode og gjennomtenkte avgjørelser?

I denne workshopen med Frances House (Seniorrådgiver hos Institute for Human Rights and Business) og Ron Popper (CEO Global Business Initiative for Human Rights) tar vi for oss ulike perspektiver og hensyn som må tas for å kunne ivareta menneskerettighetene på en god måte.

Workshopen er interaktiv og består av følgende deler:

House og Popper har en hands-on tilnærming til viktige temaer som berører alle typer selskaper, spesielt selskaper med lange leverandørkjeder, med leverandører i konfliktsoner, og/eller som har produkter eller tjenester knyttet til det grønne skiftet, enten det er el-biler, batterier eller annet.

Arrangementet er åpent for alle som har signert FUTURE-PROOF-plakaten. Det er mulig å stille med flere deltakere per organisasjon.

Vi har en makskapasitet på 28 deltakere. Påmelding gjennom kalenderinvitasjon eller ved å sende mail (med hvor mange som deltar) til maren.nordgreen@rafto.no innen onsdag 14. september.