Covid-19 og implikasjonene for næringsliv og menneskerettigheter

Fredag 19. mars 2021

13.00 - 13.30

Digitalt

Se opptak her

Salil Tripathi, en av verdens fremste eksperter på næringsliv og menneskerettigheter, var blant de første ute med en rapport om implikasjonene av Covid-19 for menneskerettighetene. Allerede i mai hadde vi gleden av å høre om hans funn i et webinar sammen med Grieg Star og Equinor.

Ganske nøyaktig ett år siden Covid-19 ble erklært en pandemi og Norge sammen med store deler av verden stengte ned for første gang, har FUTURE-PROOF invitert Salil Tripathi tilbake i ”studio” for å høre hvilke refleksjoner han har gjort seg siden utbruddet. Vi spør han:

Vi ser frem til en 30 minutters intensiv samtale med Salil Tripathi!