Åpenhetsloven og global handel: Dette kan vi lære av Equinor og andre selskaper

Torsdag 20. juni 2024

09.00 - 11.00

Finansparken (SR-Bank), Stavanger

Program og påmelding

Hvor står næringslivet i Stavanger-regionen to år etter innføringen av åpenhetsloven? Hva krever Equinor og de andre store selskapene av sine leverandører? Hva forventer SR-Bank og finanssektoren av bedrifter de finansierer?

Vi inviterer til et FUTURE-PROOF-seminar der vi diskuterer hvilket ansvar næringslivet har i en urolig og globalisert verden. Vi vil utforske hvordan selskaper kan og bør ivareta menneskerettigheter og oppfylle regulatoriske krav gjennom praktiske tiltak.

Denne konferansen er åpen for små, mellomstore og store virksomheter som er interessert i å lære mer om arbeidet med ansvarlige verdikjeder, gjennomføring av åpenhetsloven og EU-direktiver – og hvordan disse påvirker deres daglige drift.

Dette er noen av høydepunktene på arrangementet:

Det er økte krav og forventninger til næringslivets rolle i å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter. Reguleringer som åpenhetsloven, EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet, CSRD og det nye aktsomhetsdirektivet, er eksempler på dette. Hvor starter og slutter ansvaret? Hvordan bør selskaper jobbe med dette i praksis?

På denne konferansen tar vi tempen to år etter innføringen av åpenhetsloven og diskuterer hvordan næringslivet kan ivareta sitt ansvar på best mulig måte, også i lys av dagens urolige verdensbilde.

Hva er næringslivets rolle og ansvar? Hvordan bør selskaper jobbe med åpenhetsloven og lovene som kommer fra EU? Hva er næringslivets rolle i konflikt?
Og hva bør selskaper være obs på i en kompleks verden?

Konferansen arrangeres av FUTURE-PROOF i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og SpareBank 1 SR-Bank.

Program og påmelding: Åpenhetsloven og global handel: Dette kan vi lære av Equinor og andre selskaper