Seminardel 3 - hvordan drive god oppfølging, monitorering og rapportering på menneskerettigheter?

Torsdag 21. januar 2021

17.30 - 19.00

Digitalt

Prinsippet om ”know and show” står helt sentralt i næringslivets ansvar og arbeid for menneskerettigheter. Selskaper forventes å kjenne til de mest vesentlige risikoene for brudd på menneskerettigheter koblet til egen virksomhet, og kommunisere eksternt hva som gjøres for å håndtere slike risikoer.

Spørsmålet blir derfor hvordan kan man vite om det man gjør fungerer? Hvilke KPI´er kan være relevante? Hva skal rapporteres og til hvem?

I dette seminaret vil Future-proof forsøke å svare på disse spørsmålene og gi deg innsikt i hvordan du undersøker om tiltakene du har satt i verk for å begrense risikoer fungerer og hvordan selskaper bør håndtere klager eller negative hendelser.

Menneskeretighetsjurist Pia Rudolffson Goyer, vil sammen med Brith Line Øverland, Manager og leder for regulatoriske tjenester hos Inventura, Cathrine Halsaa, Sekretariatsleder hos Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Therese Jebsen, Seniorrådgiver og leder for næringsliv og menneskerettigheter hos Raftostiftelsen hjelpe oss på vei mot bedre praksis.