Seminardel 2 - hvordan sikre god risikohåndtering gjennom aktsomhetsvurderinger?

Tirsdag 15. desember 2020

17.30 - 19.00

Digitalt

Menneskerettighetsbrudd representerer noen av de mest akutte sosiale, miljømessige og økonomiske innvirkningene en bedrift kan ha på mennesker. I stor grad konvergerer de groveste og mest vesentlige av disse med de største og viktigste risikoene for en bedrift.

Manglende risikoforståelse og håndtering er gjennom en rekke eksempler vist å føre til omdømmetap, forstyrrelser og forsinkelser i driften, søksmål, økte kostnader for å håndtere konflikter eller verditap for virksomheten (kilde UNGP Reporting Framework).

I dette seminaret vil menneskerettighetsjurist Pia Rudolfsson Goyerdele av sin erfaring fra over tjue år med arbeid på næringsliv og menneskerettigheter, derav 12 år i sekretariatet til Oljefondets etikkråd, når hun presenterer viktigheten av aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter og hvordan dette gjøres på en god måte.

Til å eksemplifisere hvordan man kan gå frem i arbeidet med aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter og risikohåndtering i din virksomhet, vil Marte Stensrud Johnsen, Vice President Human Rights hos Equinor, dele fra deres arbeid og erfaringer.

I tillegg vil vi høre fra Therese Jebsen, senior rådgiver og leder for næringsliv - og menneskerettighetsprogrammet hos Raftostiftelsen.