Seminardel 1 - hvordan komme i gang med arbeidet og hvordan utarbeide en god policy?

Fredag 20. november 2020

17.30 - 19.00

Digitalt

Hvordan kan din bedrift implementere de mest sentrale momentene i FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)? Første del av seminarrekken hjelper deg å komme i gang.

Menneskerettighetsjurist Pia Rudolfsson Goyer fra Ahead for Business and Human Rights vil gi oss en innføring i hva som ligger i næringslivets menneskerettighetsansvar og gå rett på sak i første steget for å overholde dette - utarbeide en policy.

Global Business Management System Coordinator hos DOF, Stein-Håkon Halmøy, vil deretter fortelle om hvordan de har gått frem i dette arbeidet de siste årene. Deres arbeid ble før sommeren anerkjent med topp 5-plassering i Amnesty sin undersøkelse av status for norske selskapers arbeid med menneskerettigheter.

Avslutningsvis vil senior manager og leder for regulatoriske tjenester hos Inventura, Brith Line Øverland, presentere et eksempel på en policy som gir et godt utgangspunkt for små og mellomstore bedrifter å adaptere.