Månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj: Ny Åpenhetslov

Torsdag 29. april 2021

12.15 - 13.00

Digitalt

Se opptak her

FUTURE-PROOF inviterer næringslivet til månedens digitale næringsliv – og menneskerettighetslunsj hvor din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Månedens lunsj vil være rette ekstra oppmerksomhet mot regjeringens forslag til en ny Åpenhetslov. Lovforslaget fra regjeringen pålegger alle større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger, forankre ansvarlighet i sine retningslinjer og offentliggjøre aktsomhetsvurderingene som er gjort. Regjeringen foreslår også sanksjoner for bedrifter som ikke følger pålegget.

Panelet består av:

I forkant av lunsjen kan din bedrift sende inn spørsmål om næringsliv og menneskerettigheter til panelet. Har dere et dilemma dere jobber med å løse nå? Lurer du på hvilke krav som stilles til bedriften, risikoer man må være ekstra oppmerksomme på i bransjen/områdene det opereres i eller mer generelle spørsmål på området?

Send inn spørsmål HER