Månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj: virkemiddelapparatet

Torsdag 27. mai 2021

12.15 - 13.00

Digitalt

Se opptak her

FUTURE-PROOF inviterer næringslivet til månedens digitale næringsliv – og menneskerettighetslunsj hvor din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Månedens lunsj vil være rette ekstra oppmerksomhet mot menneskerettigheter i virkemiddelapparatet.

Regjeringen forventer at alle norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Vi ser nærmere på hvordan deler av virkemiddelapparatet arbeider for å fremme UNGP gjennom krav, forventninger og veiledning. Du møter representanter for GIEK, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge (TBA).

Panelet består av:

Sigrid Brynestad, seniorrådgiver bærekraft, GIEK
Hege T Magnus, Underdirektør/Enhetsleder, Enhet for næringsfremme, Utenriksdepartementet
Arnfinn Lundberg Bakke, Innovasjon Norge
Therese Jebsen, Raftostiftelsen

I forkant av lunsjen kan din bedrift sende inn spørsmål om næringsliv og menneskerettigheter til panelet. Har dere et dilemma dere jobber med å løse nå? Lurer du på hvilke krav som stilles til bedriften, risikoer man må være ekstra oppmerksomme på i bransjen/områdene det opereres i eller mer generelle spørsmål på området?

Send inn spørsmål HER