Månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj: sjømatnæringen

Torsdag 25. mars 2021

12.15 - 13.00

Digitalt

Se opptak her

FUTURE-PROOF inviterer næringslivet til månedens digitale næringsliv – og menneskerettighetslunsj hvor din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Månedens lunsj vil være rette ekstra oppmerksomhet mot menneskerettigheter i sjømatnæringen.

I panelet denne gangen har vi gleden av å ha med oss:

I forkant av lunsjen kan din bedrift sende inn spørsmål om næringsliv og menneskerettigheter til panelet. Har dere et dilemma dere jobber med å løse nå? Lurer du på hvilke krav som stilles til bedriften, risikoer man må være ekstra oppmerksomme på i bransjen/områdene det opereres i eller mer generelle spørsmål på området?

Send inn spørsmål HER