Månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj: shippingsektoren

Torsdag 28. januar 2021

21.15 - 22.00

Digitalt

Se opptak her

FUTURE-PROOF inviterer næringslivet til månedens digitale næringsliv – og menneskerettighetslunsj hvor din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Månedens lunsj vil rette ekstra oppmerksomhet mot menneskerettigheter i shippingsektoren, hvor blant annet et verktøy under utvikling for aktører tilknyttet livssyklusen til et skip vil introduseres.

I panelet denne gangen har vi gleden av å ha med oss: