Månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj: Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN)

Torsdag 26. november 2020

21.15 - 22.00

Digitalt

Se opptak her

FUTURE-PROOF inviterer næringslivet til månedens digitale næringsliv – og menneskerettighetslunsj hvor din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Månedens lunsj vil rette ekstra oppmerksomhet mot lovutviklingen nasjonalt og Therese Jebsen, senior rådgiver og leder for næringsliv og menneskerettigheter hos Raftostiftelsen, vil gi oss en introduksjon til den historisk brede Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) som ble lansert tidligere i høst. KAN jobber for en lov for næringslivet som skal beskytte mennesker og miljø, og mange av de største selskapene i Bergen og Norge er med.

I panelet denne gangen har vi derfor gleden av å ha med oss tre medlemmer av KAN: