Månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj

Hver måned inviterer FUTURE-PROOF næringslivet til digital næringsliv – og menneskerettighetslunsj hvor din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter. I forkant av lunsjen kan du sende inn spørsmål til månedens panel som tilpasset tematikken består av relevante representanter fra næringslivet og en menneskerettighetsekspert. Det tas opptak av lunsjene slik at du alltid kan få svar på dine spørsmål selvom du ikke har anledning til å delta live.

Formålet med månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj er å øke kunnskaps - og erfaringdelingen på tematikken i næringslivet.

Se opptak fra tidligere lunsjer her

Kommende lunsjer