Månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj

Hver måned gjennom høsten 2020 og våren 2021 inviterte FUTURE-PROOF næringslivet til digital næringsliv – og menneskerettighetslunsj hvor ulike bedrifter kunne få svar på spørsmål og problemstillinger i arbeidet med menneskerettigheter. I forkant av lunsjen kunne hver enkelt sende inn spørsmål til månedens panel som tilpasset tematikken bestod av relevante representanter fra næringslivet og en menneskerettighetsekspert. Opptak fra lunsjene gir deg mulighet til å lytte til tidligere diskusjoner og spørsmål relatert til adressert tematikk.

Formålet med månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj er å øke kunnskaps - og erfaringdelingen på tematikken i næringslivet.

Følg med i kommende arrangementer for flere aktiviteter i regi av FUTURE-PROOF.

Se opptak fra tidligere lunsjer her