Månedens næringsliv - og menneskerettighetslunsj

Torsdag 29. oktober 2020

20.15 - 22.00

Se opptak her

FUTURE-PROOF inviterer næringslivet til månedlig menneskerettighetslunsj for at bedrifter skal få svar på spørsmål og problemstillinger som de står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Med denne lunsjen ønsker vi å heve næringslivets kompetanse innen tematikken, ved at relevante bedrifter og organisasjoner deler sine erfaringer. I tillegg kan du stille spørsmål direkte til panelet.

I panelet hadde vi gleden av å ha med oss: