Kurs for finansnæringen om menneskerettigheter

Onsdag 28. oktober 2020

20.00 - 21.00

Digitalt

Finansnæringen møter nye krav til samfunnsansvar fra flere hold. Prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er i ferd med å bli lovregulert. Hvordan skal selskapene forholde seg til dette?

ESG - “Environmental, Social og Governance” – er et internasjonalt begrep for bærekraftige og ansvarlige handlinger. Det kan gjerne oversettes til miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring.

Kunder, forretningsforbindelser og investeringsobjekter stiller nye krav til S-en i ESG – sosiale forhold. Det gjelder ikke minst menneskerettigheter, i form av arbeidstakerrettigheter, likestilling, diskriminering, HMS og forhold i leverandørkjeder. Internasjonalt og i Norge er dette i ferd med å bli lovregulert. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) er den globale standarden for selskapers arbeid med menneskerettigheter.

Hvordan skal finansselskapene forholde seg til dette? Hvilket ansvar har de, og hvordan vurderes risiko knyttet til dette? Vi legger vekt på konkrete eksempler som viser hvordan UNGP griper inn i bedriftenes hverdag.

Bli med på et komprimert og innholdsrikt kurs, spesiallaget for selskaper i finansbransjen!